fizikalni pregled

Fizikalni pregled

Fizikalni pregled, kada je u pitanju fizikalna medicina, pretstavlja postupak pregleda povređenog ili obolelog od strane terapeuta ili fizijatra. Ovakav pregled bolesnika ima svoje specifičnosti, u odnosu na obični klinički pregled lekara.

fizikalna terapija

Fizikalna terapija

Radi postizanja željenih efeketa pri lečenju, fizikalna terapija koristi razne vrste fizičkih energija: toplotnu, mehaničku, kinetičku, zvučnu i energiju magnetnih polja. Svi ti oblici energije se mogu dobiti veštačkim putem ili iz prirodnih izvora.

shockwave terapija

Shockwave terapija

Shockwave se definiše kao talas sa brzim povećanjem pritiska u veoma kratkom vremenskom roku,a zatim ima postepeni pad pritiska sa fazom malog negativnog pritiska. Talasi su usmereni na područja koja su izvor hroničnog bola.

visokointenzivni laser

Visokointenzivni laser (HIL)

HIL terapija je brz i efikasan tretman bez neželjenih efekata, vrlo precizan na bolnom mestu. Optimalni odnos apsorpcije i dubine prodiranja garantuje efikasnu stimulaciju receptora tkiva i bola i do 12cm dubine.

tecar terapija

Tecar terapija

Tecar terapija je terapija radiofrekventnim talasima, koja u tkivu izaziva endogenu toplotu sa velikom prodornošću tretirane regije. Ima biohemijska, mehanička i termalna svojstva na samo tkivo.

krvna plazma

Krvna plazma

Krvna plazma (PRP - Platelet Rich Plasma) je potpuno prirodan tretman, jer se koristi sopstvena krv pacijenta. Najčešće se primenjuje kod povreda tetiva, mišića, ligamenata, sportskih povreda i početnih stadijuma artroza zglobova.

fms funkcionalni trening

Funkcionalni trening

Funkcionalni trening je programiran trening koji u svom izvođenju koristi pokrete u sve tri ravni. Prva stanica u pravilno dizajniranom funkcionalnom treningu je FMS, baterija testova koja omogućava uvid u osnovne obrasce kretanja (mobilnost i stabilnost).

kineziterapija

Kineziterapija

Kineziterapija neposredno uklanja negativne posledice povreda, funkcionalna oštećenja i razvija kompenzatorne kapacitete. Otud je, za razliku od ostalih metoda, nezamenjiv i osnovni metod funkcionalnog lečenja, osposobljavanja i rehabilitacije.

kineziotejping

Kineziotejping

Neuromuskularni kineziotejping je tehnika koja se sastoji u postavljanju elastične, lepljive trake na kožu u cilju postizanja blagotvornih efekata u mišićno-skeletnom sistemu i unutrašnjim organima.

masaza relaks sportska

Masaža

Masaža je oblik medicinskog tretmana i deo fizikalne terapije. Kod nje se lečenje vrši mehaničkom energijom. Masaža je prirodna metoda kojom se poboljšava zdravlje i održava snaga organizma.