Shockwave terapija

Shockwave se definiše kao talas sa brzim povećanjem pritiska u veoma kratkom vremenskom roku, a zatim ima postepeni pad pritiska sa fazom malog negativnog pritiska.
Talasi su usmereni na područja koja su izvor hroničnog bola. Šok talas izaziva raspad depoa kalcijuma i dovodi do bolje vaskularizacije tretiranog tkiva.
Ekstra telesno, izvan tela klijenta, pritisak visoke frekvencije se generiše i dobijena energija se koncetriše na ciljanom području. Impuls pritiska putuje kroz tečni medijum gela i prodire do mekih tkiva klijenta bez većeg gubitka energije

Shockwave se formira preko projektila koji je ubrzan pomoću kompresovanog vazduha. Koristeći elastični uticaj, kinetička energija projektila se prenosi u sondu aplikatora, a zatim u telo klijenta, tako da aplikator mora biti uvek u direktnom kontaktu sa kožom i potkožnim tkivom.

Biološki efekti lečenja shockwave talasima se ogledaju u postizanju napretka kod regeneracije tkiva u sledećim oblastima i postizanjem sledećih efekata:

 • ćelijski nivo: povećanje propustljivosti ćelijske membrane, poboljšanje aktivnsti jonskih kanala, stimulacija ćelijske deobe, stimulacija mobilnih citokina
 • mišićno – tetivni aparat: poboljšanje cirkulacije u mišićno tetivnom aparatu, povećanje koncentracije faktora rasta beta 1
 • hemotaktični i mitogeni efekti na osteoblaste
 • Poboljšanje mikrocirkulacije i metabolizma u kostima, modeliranje koštanog tkiva
 • Pospešuje raspad kalcifikovanih fibroplasta
 • Stimuliše stvaranje kolagena u tkivu
 • Stimulacija CNS-a
 • Regresija bola izazvanog lokalnom ishemijom.

Prednosti shockwave terapije:

 • ciljanom primenom šok terapije, stres na okolna tkiva je sasvim beznačajan
 • telo nije opterećeno farmakoliticima, osim kratkoročnim efektom lokalnih anestetika ukoliko se koriste
 • mogućnost sprečavanja hirurških intervencija i njenih relevatnih opasnosti
 • zahvaljući ambulantnom lečenju i kratkom vremenu aplikacije shockvawe terapije, izostanci zaposlenih su svedeni na minimum
 • Povratak sportista na teren je u kratkom vremenskom roku

Indikacije za aplikaciju shockwave talasa su:

 • Upala ahilove tetive
 • Petni trn ( calcan calcanei)
 • Plantarni fascitis
 • Kalcifikati
 • Karpalni tunel
 • Artroza kolena
 • Upala iliotibijalnog trakta
 • Bol u preponskoj regiji
 • Bol u zadnjoj loži
 • Bol u ramenu (kalcifikati, tendinitis, impigment sindrom)
 • Patelarna tendopatija (skakačko koleno)
 • epikondilitis (teniski lakat)
 • triger tačke

Kontraindikacije su:

 • primena na određena tkiva: oči i okolno tkivo, miokard, kičmena moždina, bubrezi, jetra
 • poremećaji u krvi, problemi koagulacije ili upotreba antikoaugulanasa
 • polip u oblasti lečenja
 • trudnoća
 • tromboza
 • tumor
 • polineuropatije
 • akutna zapaljenje
 • dečije doba
 • kontraindikovano u blizini velikih nervnih snopova, krvnih sudova, kičemene moždine i glave
shockwave terapija beograd